Kontaktujte nás: +42 (0) 776 889 589 | info@cyklojizerky.info

CENÍK & PODMÍNKY / PRICELIST & CONDITIONS

CZ

OBECNÉ PODMÍNKY ZÁPŮJČKY

  • Půjčovné se hradí v den zápůjčky kola v provozovně. Rezervace možné na kontacktech půjčoven.
  • Kolo se půjčuje na dobu korespondující s otevírací dobou centra s tím, že vrácení kola je nutné minimálně 30minut před zavírací dobou

PODKLADY PRO ZÁPŮJČKU

  • 2 doklady totožnosti – pořízení kopií dokladů*
  • Smlouva o výpůjčce
  • Deposit (záloha) – 3000 Kč  nebo dle ceníku půjčovny, pouze v hotovosti. NELZE PLATIT KARTOU!

 

ENG

GENERAL CONDITIONS

  • Rental price is paid in office when bike hired. Reservation possible on rental contacts.
  • Bike is rent for a time corresponding with opening hours of the office. Return of bike needs to be at least 30 minutes before close time unless otherwise agreed.

TERMS & CONDITIONS

  • 2 ID documents -  copies will be made
  • Rental contract
  • Deposit – 3000 CZK/bike

 

CENÍK / PRICELIST

1 - 2         DNY/DAYS

650 CZK  DEN/DAY

3 - 5         DNŮ/DAYS

500 CZK  DEN/DAY

6 +           DNŮ/DAYS

390CZK  DEN/DAY

1/2           DEN/DAY (OD/FROM - 13:00 HOD/HRS)

350 CZK  DEN/DAY